**بخش تماس با ما **

1) در جهت ارتباط مستقیم با مدیریت مهندس فروزان

2) نارضایتی از تیم پشتیبانی سایت یا تلگرام

3) همکاری با تیم نوین درامد اسپادنا و ارسال رزومه کاری

4) نارضایتی از پکیج و درخواست بازگشت وجه&

راه های رتباطی : جیمیل گروه نوین درامد اسپادنا : novindaramadspadana@gmail.com
تلگرام مشاور : 093747394993 ( شماره خاموش است و فقط برای ارتباط می توان از تلگرام استفاده کرد )